Priča

Himna nacionalne zastave


Tekst: Olavo Bilac (1865-1918)
Muzika: Francisco Braga (1868-1945)
Prvi put predstavljeno 9/11/1906

Pogledajte niže navedene stihove i poslušajte pesmu.

Pismo himne nacionalnoj zastavi

Spremite prelijepu pipku nade!
Spremi august simbol mira!
Vaša plemenita prisutnost u sećanju
Veličina Otadžbine nam donosi.

Primite naklonost za kraj
u našim mladenačkim grudima,
Dragi simbol zemlje,
Iz voljene zemlje Brazila!

U vašim prekrasnim portretima za Bosance
Ovo nebo čisto plave boje,
Neponovljivo zelenilo ovih šuma,
I sjaj Južnog krsta.

Primite naklonost za kraj
U našim mladenačkim grudima
Dragi simbol zemlje,
Iz voljene zemlje Brazila!

Zamišljajući vaš sveti oblik,
Razumijemo svoju dužnost,
I Brazil za svoju voljenu djecu,
Snažni i sretni biće!

Primite naklonost za kraj
U našim mladenačkim grudima
Dragi simbol zemlje,
Iz voljene zemlje Brazila!

O ogromnoj brazilskoj naciji,
U doba slavlja ili boli,
Uvek sveta zastava
Paviljon pravde i ljubavi!

Primite naklonost za kraj
U našim mladenačkim grudima
Dragi simbol zemlje,
Iz voljene zemlje Brazila!

Video: Nacionalna himna SR Slovenije 1943 1991 Naprej, zastava slave (Avgust 2020).