Geografija

Plodnost tla


Plodnost tla mjeri se njegovom sposobnošću da održava vegetaciju, posebno poljoprivredu.

To zavisi od pH, prisustva i količine minerala, a posebno od prisustva i količine života mikroba (humusa).

Bogato tlo je ono koje predstavlja pravu grupu minerala i vode za određene vrste biljaka.


Plodno tlo

Formiranje horizonta

U horizontima se nazivaju slojevi koje tlo predstavlja tokom svoje evolucije. Postepeno, pod djelovanjem bioloških, fizičkih i hemijskih agensa, tlo se počinje organizirati u slojeve. Dobro razvijeno tlo ima četiri vrste horizonta: O, A, B i C.

  • The - Organski horizont izgrađen je od biljnog materijala, odnosno lišće koje pada sa drveća se raspada, a ostaci životinja koji se takođe raspadaju. To je površni sloj tla šuma i šuma.
  • A - Horizont sa dobro razgrađenom organskom materijom je takozvani humusni horizont.
  • B - Mineraloški horizont, dobro izražene boje. To je horizont velikog nakupljanja materijala koje nosi voda horizonta. A. Ima malo organske materije.
  • C - To je najniži horizont, blizu stene. Predstavlja grubu granulaciju, horizont gdje počinje raspadanje stijena.


Shema zemaljskih horizonata

Video: AGROISTRA Priprema tla za sjetvu (Avgust 2020).