Priča

Istorija rečnik


Ustavotvorna skupština

Državna agencija sastavljena od predstavnika koje biraju građani za izradu i odobravanje ustava. U nekim slučajevima Ustavotvorna skupština raspušta se ubrzo nakon što Ustav bude odobren. U drugima se bira ne samo za izradu ustava, već i za djelovanje kao stalne zakonodavne vlasti, dijeleći uglavnom na Predstavnički dom i Senat. U drugom se slučaju naziva Ustavotvorni kongres. Trenutni ustav Brazila izradio je Ustavotvorni kongres izabran 1986. godine, a stupio je na snagu 1988. godine.

Drugi prijedlozi riječi…

Osnovne crkvene zajednice (CEBs)

Parlamentarni istražni odbor (CPI)

Nacizam

Mirovna konferencija

Kontra reformacija

Staro doba ili antika

Tužioca

Intervener

List of site sources >>>